drengenavn (substantiv) -et, -e, -ene

1. en lovlig betegnelse for en person med et ulige nummer på 10. position i vedkommendes personnummer
= Jazz, Lucky Luke, Awesome, Snoopy, Frodo, Gandalf, Sol, Ulv, Syver, Blær, Brormand, Cello, Haj, Knirke, Ludo, Offer, Og, Sok
Anne, Kirsten, Hanne, Mette, Anna, Helle, Susanne, Lene, Maria, Marianne, Inge, Karen, Lone, Bente, Camilla, Pia, Louise, Charlotte, Jette, Tina

Post Navigation